• Płatność z góry
 • Szybka dostawa
 • Kupuj Bezpiecznie


Ogólne Warunki Handlowe (OWH) i Informacje dla Konsumentów


Dane kontaktowe do naszego serwisu –
Twój dostawca i partner umowny:

E-GERRY WEBER Digital GmbH
Neulehenstraße 8
33790 Halle/Westfalia
Germany

Sąd Rejonowy Gütersloh HRB 8104
Dyrektor zarządzający: Niklas Adamkiewicz, Arnd Buchardt, Dirk Reichert

Możesz skontaktować się z nami przez e-mail pod adresem: service@gerryweber.com
Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 00800 999 22 333 (numer bezpłatny)
Dostępność telefonicznej obsługi klienta: Od poniedziałku do piątku od 08.00 do 20.00 i w sobotę od 9.00 do 16.00.

Prosimy o przesyłanie zwrotów wyłącznie na adres: FOR Log Berlin GmbH & CO. KG, Havellandstr. 500, 14656 Brieselang, Germany


1. Zakres, warunki

1.1 Stosunki pomiędzy nami, E-GERRY WEBER Digital GmbH, Neulehenstraße 8, 33790 Halle/Westfalia, zarejestrowaną w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Gütersloh, Niemcy, HRB 8104, a klientem w zakresie transakcji na naszej polski stronie internetowej (https://www.gerryweber.com/pl-pl/) podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym (zwanym dalej "OWH") w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Niniejsze warunki nie mają jednak zastosowania do zamówień, które klienci składają u nas poza sklepem internetowym.

1.2 Za pomocą niniejszych warunków regulujemy szczegóły stosunku umownego i jednocześnie dostarczamy niezbędnych informacji dla konsumentów.

1.3 Przez cały czas staramy się osiągnąć jednomyślność z naszymi klientami i stronami trzecimi. Skorzystaj z naszego kontaktu wsparcia pod adresem service@gerryweber.com lub jakiegokolwiek innego środka komunikacji, aby skontaktować się z serwisem. Możesz również po prostu do nas zadzwonić (00800 999 22 333). Oczywiście, nawet bez rozmowy telefonicznej, Twoje prawa pozostają nienaruszone bez żadnych ograniczeń. Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów zawierającą dalsze informacje, które są dostępne w Internecie pod linkiem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie uczestniczymy jednak w formalnej procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckimi organami arbitrażowymi.

1.4 Jeśli terminy są określone w dniach roboczych, obejmują one wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w naszej siedzibie głównej w Halle / Westfalia (NRW). Wigilia Bożego Narodzenia oraz Sylwester są traktowane jak święta państwowe.

1.5 Towarami w rozumieniu niniejszych warunków są wszystkie produkty i usługi, które można nabyć w naszym sklepie internetowym w ramach zamówienia online.

2. Reklama

Klienci mają prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się reklamie elektronicznej (e-mail, wiadomości tekstowe) oraz przetwarzaniu ich danych do celów marketingu bezpośredniego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać dalszych reklam, poinformuj nas o tym za pośrednictwem linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdej wiadomości reklamowej lub używając danych kontaktowych podanych na początku niniejszych OWH.

3. Możliwość przechowywania i dostęp do tekstu umowy

3.1 Przechowujemy niniejsze warunki i inne postanowienia umowne z danymi Twojego zamówienia dostępnymi do pobrania podczas procesu składania zamówienia. Możesz łatwo zarchiwizować te informacje, pobierając niniejsze warunki i zapisując dane podsumowane w procesie zamówienia w sklepie internetowym za pomocą funkcji przeglądarki. Po zrealizowaniu zamówienia otrzymasz również automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia, które również wyślemy Ci e-mailem na podany adres. Ta wiadomość e-mail zawiera postanowienia umowne z danymi Twojego zamówienia i może być łatwo wydrukowana lub przechowywana w programie pocztowym. Warunki handlowe w aktualnie obowiązującej wersji można również znaleźć na naszej stronie internetowej.

3.2 Tekst umowy jest przechowywany przez nas, ale ze względów bezpieczeństwa nie ma do niego bezpośredniego dostępu. Umożliwiamy chroniony hasłem bezpośredni dostęp ("Moje konto" po rejestracji) dla każdego klienta. Tutaj możesz zarządzać swoimi danymi i przeglądać dane zamówienia, jeśli odpowiednio się zarejestrujesz.

4. Strona umowy, język i zawarcie umowy

4.1 Państwa partnerem umownym jest E-GERRY WEBER Digital GmbH. W naszym polski sklepie internetowym (wybór sklepu PL | Polska), umowa jest zawierana na niniejszych warunkach wyłącznie w języku polski. Niezależnie od tego zawarcia umowy, mają Państwo dostęp do oddzielnych opcji zamawiania dla innych krajów za pośrednictwem naszych zlokalizowanych stron internetowych za pomocą opcji wyboru sklepu zgodnie z odpowiednimi lokalnymi wymaganiami, ogólnymi warunkami i informacjami dla konsumentów w odpowiednich wersjach językowych. Informacje o tym, jakie inne opcje są dostępne, można znaleźć na dole strony głównej naszego sklepu internetowego w zakładce "wybór sklepu".

4.2 Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży. Nasze oferty promocyjne są niewiążące, o ile nie staną się treścią umowy.

4.3 Klienci mogą wybrać towary z naszej oferty i zebrać je w wirtualnym koszyku. Przed złożeniem zamówienia klient może sprawdzić i poprawić swoje dane. Jeśli klient kliknie "zamówienie z obowiązkiem zapłaty", składa wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do towarów zebranych w wirtualnym koszyku.

4.4 Akceptując Twoją ofertę, zgadzamy się zawrzeć z Tobą umowę na pożądane zamówienie. Przyjmujemy Twoją ofertę w momencie, gdy otrzymasz powiadomienie o wysyłce zamówionego towaru za pośrednictwem e-mail.

4.5 Zazwyczaj otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem o wysyłce następnego dnia roboczego po otrzymaniu Twojej oferty. Jeśli potrwa to dłużej: jesteś związany swoją ofertą przez maksymalnie dwa dni robocze. Możesz oczywiście anulować całość lub część zamówienia, zanim zadeklarujemy jego przyjęcie.

4.6 Jesteśmy uprawnieni do anulowania zamówienia, jeśli produktu nie ma w magazynie lub jeśli wykryjemy oczywisty i niewątpliwy błąd w cenie lub opisie produktu. W takim przypadku niezwłocznie poinformujemy o tym klienta e-mailem i zwrócimy wszelkie już dokonane płatności w ciągu siedmiu dni.

4.7 Tylko osoby pełnoletnie, które mają adres dostawy w Polska, mogą składać zamówienia.

5. Ceny, koszty wysyłki

W przypadku zamówień w naszym sklepie internetowym obowiązują ceny podane w ofercie w momencie składania zamówienia. Podane ceny są cenami całkowitymi, tzn. zawierają obowiązujący niemiecki ustawowy podatek od wartości dodanej i inne składniki ceny. Przekazujemy naszym klientom szczegóły dotyczące kosztów wysyłki podczas procesu zamawiania w sklepie internetowym. Koszty wysyłki nie zostaną zwrócone w przypadku częściowego lub całkowitego zwrotu.

6. Płatność, Dostawa

6.1 Oferujemy wyłącznie opcje płatności wymienione na stronie https://www.gerryweber.com/pl-pl/pomoc/#zaplata. Zastrzegamy sobie prawo (w zależności od wyniku analizy zdolności kredytowej) do odwołania się do innej metody płatności w celu akceptacji umowy, zamiast ”kredytowanej formy zakupów”. Brak uprawnienia do płatności w formie kredytowanej formy zakupów.

6.2 Korzystamy z usług dostawców usług spedycyjnych wymienionych na stronie https://www.gerryweber.com/pl-pl/pomoc/#dostawa dla przesyłek pocztowych, a w przypadku umów zawartych przy wyborze sklepu "Polska", przesyłki dostarczamy wyłącznie do Polska. Otrzymasz od nas wiadomość, gdy towar opuści naszą siedzibę. Jeśli dostawa nie była możliwa, otrzymasz wiadomość od przewoźnika z informacją o dalszych opcjach.

6.3 Jeśli nie będziemy w stanie dotrzymać terminu dostawy z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności (siła wyższa, strajk, lokauty itp.), poinformujemy o tym klienta bez zbędnej zwłoki, podając nowy termin dostawy. Ustawowe prawa klienta pozostają nienaruszone.

7. Zastrzeżenie własności

Towary pozostają naszą własnością do momentu dokonania pełnej płatności.

8. Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

8.1 Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące wymogów i konsekwencji ustawowego prawa odstąpienia od umowy w przypadku zamówień wysyłkowych. Nie pociąga to za sobą umownego przyznania praw wykraczających poza przepisy ustawowe. W szczególności nabywcom komercyjnym nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy.

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Gerry Weber Online Shop, P.O. Box 201101, 49092 Münster, Phone: 00800 999 22 333; E-mail: service@gerryweber.com) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dochować terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, musimy zwrócić wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od umowy. Do dokonania zwrotu użyjemy tej samej metody płatności, której użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej. W żadnym wypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty za dokonanie zwrotu. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do momentu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki i w żadnym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towary przed upływem terminu czternastu dni.

Poniesiemy koszty odesłania towarów.

Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości jest spowodowana takim obchodzeniem się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

8.2 Wzór formularza odstąpienia od umowy

"Wzór formularza odstąpienia od umowy" wymieniony w wyżej wskazanych informacjach o odstąpieniu od umowy można znaleźć poniżej. Niekoniecznie musisz go używać. Możesz również skorzystać z naszego formularza zwrotu dla przesyłek, które załączamy do każdej wysyłki towarów lub samodzielnie sformułować swoje odstąpienie w każdym przypadku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)
 • Do: Gerry Weber Online-Shop, P.O. Box: 201101, 49092 Münster; e-mail: service@gerryweber.com)
 • Ja/my (*) niniejszym odstępuję/my (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy na zakup następujących towarów (*)/dotyczącej świadczenia następującej usługi (*)
 • Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)
 • Data___________________________
 • (*) Niepotrzebne skreślić.

9. Zarządzanie rękojmią i reklamacjami

9.1 Przepisy ustawowe mają zastosowanie do rękojmi w przypadku wad towaru. Prawa wynikające z rękojmi są niezależne od prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku wystąpienia szkód, zastosowanie ma sekcja 10.

9.2 Cenimy zadowolenie klienta. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem jednego z kanałów kontaktowych podanych powyżej. Dokładamy wszelkich starań, aby rozpatrzyć Twój wniosek tak szybko, jak to możliwe i skontaktujemy się z Tobą po jego otrzymaniu. W przypadku reklamacji możesz nam pomóc opisując przedmiot problemu tak dokładnie, jak to możliwe, a w razie potrzeby wysyłając kopie dokumentów zamówienia lub przynajmniej podając numer zamówienia lub numer klienta. Jeśli nie otrzymasz od nas odpowiedzi w ciągu trzech dni, zapytaj ponownie. W rzadkich przypadkach wiadomości e-mail mogły utknąć w filtrach spamu u nas lub u Ciebie, lub wiadomość z innych przyczyn mogła nie dotrzeć do Ciebie lub mogła zostać przypadkowo pominięta.

10. Odpowiedzialność


10.1 Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za działanie umyślne i rażące niedbalstwo. W przypadku zwykłego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu lub istotnego zobowiązania umownego, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu kontrahent regularnie polega i polegać może.

10.2 W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych wynikających ze zwykłego zaniedbania nasza odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty przewidywalnej, typowo występującej szkody. We wszystkich pozostałych przypadkach nasza odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie jest wyłączona

10.3 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do naszych przedstawicieli prawnych i pełnomocników.

10.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę lub przyjął gwarancję za jakość towarów. To samo dotyczy roszczeń kupującego wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

11. Przeniesienie praw

Mamy prawo przenieść ten stosunek umowny na jedną z następujących spółek bez konieczności uzyskania zgody klienta online:
 • GERRY WEBER International GmbH, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalia
 • GERRY WEBER Polska Sp.z o.o., ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa, PL
 • Life-Style Fashion GmbH, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalia

12. Prawo właściwe

12.1 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich czynności prawnych lub innych stosunków prawnych z nami. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz wszelkie inne umowy międzynarodowe, nawet po ich przyjęciu do prawa niemieckiego, nie mają zastosowania. Ten wybór prawa uwzględnia fakt, że klient mający miejsce zwykłego pobytu w jednym z państw UE lub Szwajcarii nie jest pozbawiony ochrony, jaką zapewniają mu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa tego państwa.

12.2 Właściwość miejscową sądu regulują przepisy ustawowe.

13. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych ogólnych warunków nie będą prawnie skuteczne w całości lub w części lub utracą moc prawną w późniejszym terminie, nie wpłynie to na ważność pozostałych ogólnych warunków. Nieważne postanowienia zastępuje się przepisami ustawowymi. To samo dotyczy nieprzewidzianej luki w ogólnych warunkach.


Wersja od 17.04.2023 r.