• Płatność z góry
 • Szybka dostawa
 • Kupuj Bezpiecznie

We care for company

GERRY WEBER: We care for the company

Nasza misja

Aby sprostać odpowiedzialności, którą ponosimy jako przedsiębiorstwo wobec społeczeństwa, w globalnych warunkach gospodarczych i w stosunku do środowiska naturalnego, optymalizujemy cały łańcuch tworzenia wartości. Naszym celem jest prowadzenie rentownej działalności w sposób zrównoważony, umożliwienie naszym klientom podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących zakupów oraz oferowanie pożądanego produktu. Dlatego też w 2020 roku wprowadziliśmy na rynek pierwszą w pełni zrównoważoną kolekcję, oznaczoną etykietą „I WEAR. I CARE”.

Przez cały czas zwiększamy udział materiałów zrównoważonych. W naszej produkcji w coraz większym stopniu stawiamy na zrównoważone surowce, takie jak certyfikowana bawełna organiczna, poliester pochodzący z recyklingu oraz produkty, które można wytwarzać w sposób wysoce efektywny pod względem wykorzystania zasobów (niskie zużycie wody, niewiele substancji chemicznych).

Nasze cele

Działamy zgodnie z wytycznymi Sustainable Development Goals (SDG’S) Organizacji Narodów Zjednoczonych, które obejmują łącznie 17 celów. Pięć podstawowych kwestii koncentruje się na „5 P”: People, PlanetProsperity, Peace Partnership. Dla nas najważniejsza jest ochrona klimatu, którą aktywnie wspieramy, kierując się zasadą obiegu zamkniętego i zmniejszając nasz ślad węglowy.

W firmie GERRY WEBER podjęliśmy szereg działań, aby osiągnąć nasze cele. Stopień ich realizacji jest corocznie monitorowany i w razie potrzeby korygowany.

Nachhaltige Produktion von GERRY WEBER-Kleidung

Zrównoważona produkcja

 • Zwiększenie wykorzystania bawełny z upraw biologicznych i innych materiałów wytwarzanych z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, które umożliwiają prześledzenie wszystkich etapów produkcji
 • Przestrzeganie wytycznych europejskiego rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie stosowania substancji chemicznych)
 • Rezygnacja z piaskowania i stosowania chloru w produkcji denimu w Europie
Arbeitsbedingungen und Grundwerte von GERRY WEBER

Godne warunki pracy

Oparta na zaufaniu i wartościach współpraca z pracownikami, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami i opinią publiczną stanowi podstawę naszej codziennej działalności i jest zakotwiczona w naszym Kodeksie postępowania, który obowiązuje wszystkich naszych 1800 pracowników na całym świecie.

Naszym celem jest zapewnienie przestrzegania praw człowieka, standardów społecznych i praw pracowniczych oraz wypłacanie uczciwych wynagrodzeń. Potępiamy i zakazujemy pracy dzieci, pracy przymusowej i obowiązkowej i w żadnym wypadku nie będziemy tolerować takich wyzyskujących i nieludzkich praktyk.
Klimaschutz bei GERRY WEBER

Ochrona klimatu

 • Z roku na rok coraz większa oszczędność energii elektrycznej 
 • Zwiększenie udziału zielonej energii elektrycznej, dążenie do neutralności pod względem emisji CO2 w zakładzie w Halle/Westfalia
 • Z roku na rok stałe zmniejszanie emisji CO2
 • Wprowadzenie do floty samochodów elektrycznych
 • Coroczny udział naszych praktykantów w projekcie IHK Energie-Scouts OWL
GERRY WEBER ist ein Fur Free Retailer

Ochrona zwierząt

W trosce o ochronę i dobro zwierząt nie stosujemy w produkcji naturalnych futer, wełny angorskiej, moheru, mulesingu owiec, piór i puchu z ptaków skubanych na żywo lub przeznaczonych do produkcji foie gras.

Zobowiązujemy naszych dostawców do przestrzegania wszystkich krajowych i międzynarodowych ustaw i rozporządzeń dotyczących dobrostanu zwierząt. Stosujemy wyłącznie skórę i futra pochodzące od zwierząt hodowlanych, tzn. zwierząt, które hoduje się dla mięsa, a nie dla skór.
Partnerschaften von GERRY WEBER

Partnerstwa na rzecz osiągnięcia celów

Newsletter von GERRY WEBER

Nie przegap już więcej!

Skorzystaj z zalet naszego newslettera:
 • bon powitalny w wysokości 40 PLN
 • wszystkie informacje o naszych najnowszych kolekcjach
 • porady stylistyczne dotyczące najnowszych trendów
 • wyjątkowe oferty