• Płatność z góry
  • Szybka dostawa
  • Kupuj Bezpiecznie

We care for planet

GERRY WEBER: We care for the planet

Wysokie standardy ekologiczne w produkcji

Firma GERRY WEBER zobowiązuje się oferować wyłącznie produkty niebudzące zastrzeżeń pod względem ekologii człowieka. Aby osiągnąć ten cel w sposób trwały i zrównoważony dla wszystkich grup produktów i marek, stosujemy system kontroli jakości w oparciu o standard korporacyjny. Standard ten jest realizowany za pomocą różnych środków: Wybieramy globalnych dostawców surowców pod kątem odpowiednich kwalifikacji.

Opracowaliśmy katalog wymagań, który obejmuje wszystkie standardy minimalne ekologii produktu i człowieka, a w niektórych przypadkach wykracza poza minimalne wymagania ustawowe. Te tak zwane „Warunki specjalne” musi podpisać i przestrzegać każdy dostawca. Obejmują one między innymi obowiązek przestrzegania europejskiego rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), które zawiera listę chemikaliów, które mogą być obecne tylko w ograniczonym zakresie lub nie mogą być obecne wcale w naszych produktach końcowych.
Wie energiesparend ist die Herstellung von Mode?

Energooszczędna produkcja

Kurczące się zasoby, ochrona klimatu i przełom w polityce energetycznej zmuszają nas do zmiany toku myślenia.

W celu nieustannej poprawy efektywności energetycznej całego przedsiębiorstwa firma GERRY WEBER wdrożyła system zarządzania energią i środowiskiem zgodnie z normami DIN EN ISO 50001 i ISO 14001, co oficjalnie potwierdzają okresowe audyty TÜV Rheinland.

Obniżamy koszty energii poprzez wykorzystanie energii geotermalnej w centrali, rezygnację z toreb plastikowych w sklepach oraz korzystanie z centralnego układu sterowania i regulacji, systemu Bluebox, aby w ten sposób wnieść swój wkład w ochronę środowiska.

Fur Free Retailer – dobrostan zwierząt

Firma GERRY WEBER nie wykorzystuje naturalnych futer i w 2015 roku dołączyła do międzynarodowego programu „Fur Free Retailer”. Używamy wyłącznie futer sztucznych, dotrzymując w ten sposób naszego dobrowolnego zobowiązania wobec stowarzyszeń zajmujących się ochroną zwierząt.

Zobowiązujemy naszych dostawców do przestrzegania wszystkich krajowych i międzynarodowych ustaw i rozporządzeń dotyczących dobrostanu zwierząt. Stosujemy wyłącznie skórę i futra pochodzące od zwierząt hodowlanych, tzn. zwierząt, które hoduje się dla mięsa, a nie dla skór.

Gerry Weber: Schutz der Tiere in der Produktion

Ze względu na ochronę i dobrostan zwierząt nie stosujemy:

  • naturalnych futer
  • wełny angorskiej
  • piór i puchu z ptaków skubanych na żywo lub przeznaczonych do produkcji foie gras
  • mulesingu owiec

Chcemy zamknąć obieg!

Mając na uwadze gospodarkę obiegową i ochronę zasobów, firma GERRY WEBER nawiązała obiecującą współpracę: wspólnie z Instytutem Tworzyw Sztucznych i Technologii Recyklingu (IKK) Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze pracujemy nad wtórnym przetwórstwem tekstyliów w celu długotrwałej ochrony środowiska naturalnego i zasobów.

GERRY WEBER dostarcza materiały, a w zamian otrzymuje wiedzę na temat zagadnień związanych z technologią recyklingu, jak również koncepcji z zakresu Design for Recycling i Design for Recyclates. W ten sposób rysuje się przed nami perspektywa zamknięcia obiegu – ważny czynnik dla odpowiedzialnego i zrównoważonego projektowania procesów w przedsiębiorstwie.

Instytut IKK pod kierownictwem prof. dr Hansa-Josefa Endresa opracowuje w kooperacji z różnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi metody, które mają umożliwić zrównoważony recykling wyrobów włókienniczych i włókien tekstylnych w komponentach formowanych wtryskowo lub w lekkich konstrukcjach budowlanych. „Możliwość uczestniczenia w opracowywaniu innowacyjnych procesów recyklingu wyznacza firmie GERRY WEBER kierunek na przyszłość i wpisuje się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju”, wyjaśnia CEO Angelika Schindler-Obenhaus. „Fakt, że odpady z przemysłu tekstylnego, poza upcyklingiem i handlem wtórnym, są poddawane recyklingowi w rozsądny i ekologicznie zrównoważony sposób, ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego biznesu. Dzięki temu tekstylia mogą w przyszłości – po zakończeniu ich użytkowania – dostarczać cennych surowców”.

Newsletter von GERRY WEBER

Nie przegap już więcej!

Skorzystaj z zalet naszego newslettera:
  • bon powitalny w wysokości 40 PLN
  • wszystkie informacje o naszych najnowszych kolekcjach
  • porady stylistyczne dotyczące najnowszych trendów
  • wyjątkowe oferty