• Koop op rekening
  • Kosteloze retournering
  • Veilig bestellen


Algemene voorwaarden (AV) en informatie voor consument

Contactgegevens voor onze service
Uw leverancier en contractpartner:

E-GERRY WEBER Digital GmbH
Neulehenstraße 8
33790 Halle/Westfalen
Germany

Kantongerecht Gütersloh HRB 8104
Algemeen directeur: Niklas Adamkiewicz, Arnd Buchardt, Dirk Reichert

U kunt ons per e-mail bereiken op: service@gerryweber.com
U kunt ons telefonisch bereiken op: 00800 999 22 333 (gratis)
Beschikbaarheid van de telefonische klantenservice: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 20:00, zaterdag: 9:00 - 16:00

Retourzendingen kunt u uitsluitend naar dit adres sturen: FOR Log Berlin GmbH & CO. KG, Havellandstr. 500, 14656 Brieselang


1. Toepassingsgebied, Voorwaarden

1.1 De relatie tussen ons, E-GERRY WEBER Digital GmbH, Neulehenstraße 8, 33790 Halle/Westfalen, Germany, ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Gütersloh, Duitsland, HRB 8104, en de klant met betrekking tot transacties op onze Nederlandse website (https://www.gerryweber.com/nl-nl/), wordt uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. De algemene voorwaarden zijn echter niet van toepassing op bestellingen die klanten buiten de online shop bij ons plaatsen.

1.2 Met de algemene voorwaarden regelen we de details van de contractuele relatie en bieden we tegelijkertijd essentiële consumenteninformatie.

1.3 We streven er te allen tijde naar om overeenstemming te bereiken met onze klanten en derden. Contacteer onze servicecontactpersoon op service@gerryweber.com of gebruik een andere manier om contact op te nemen met de service. U kunt ons ook gewoon bellen (00800 999 22 333). Uiteraard blijven uw rechten ook wanneer u geen contact opneemt, onbeperkt en onverminderd van kracht. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting met verdere informatie, dat op internet toegankelijk is via de link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We nemen echter niet deel aan een formele geschillenbeslechtingsprocedure voor consumentenarbitragecommissies.

1.4 Indien termijnen in werkdagen zijn vastgelegd, omvat dit alle weekdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen zoals die gelden in onze hoofdvestiging in Halle / Westfalen (NRW). Kerstavond en oud en nieuw worden behandeld als feestdagen.

1.5 Goederen in de zin van deze algemene voorwaarden zijn alle producten en diensten die in onze online shop kunnen worden gekocht als onderdeel van een online bestelling.

2. Reclame

Klanten hebben het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen elektronische reclame (e-mail, sms-berichten) en de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder andere kosten te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Als u geen verdere reclame wenst te ontvangen, laat het ons dan weten via de afmeldlink in elk reclamebericht of via de contactgegevens aan het begin van deze AV.

3. Opslagmogelijkheid en toegang tot de tekst van het contract

3.1 Wij houden deze algemene voorwaarden en de andere contractuele bepalingen met de gegevens van uw bestelling beschikbaar voor opvraging tijdens het bestelproces. U kunt deze informatie eenvoudig archiveren door de algemene voorwaarden te downloaden en de gegevens die zijn samengevat in het bestelproces in de online shop op te slaan met behulp van de functies van uw browser. Na voltooiing van uw bestelling ontvangt u ook de automatische orderbevestiging die wij ook per e-mail zullen sturen naar het door u opgegeven adres. Deze e-mail bevat de contractuele bepalingen met de gegevens van uw bestelling en kan eenvoudig worden afgedrukt of opgeslagen met uw e-mailprogramma. U kunt de meest actuele versie van de algemene voorwaarden ook vinden op onze website.

3.2 De tekst van het contract wordt door ons opgeslagen, maar om veiligheidsredenen is deze niet rechtstreeks toegankelijk voor u. Wij bieden met een wachtwoord beveiligde directe toegang ("Mijn account" na registratie) voor elke klant. Hier kunt u na registratie uw gegevens beheren en uw bestelgegevens bekijken.

4. Contractspartij, taal en totstandkoming van het contract

4.1 Uw contractspartij is E-GERRY WEBER Digital GmbH. In onze Nederlandse online shop (shop selectie NL | Nederland), wordt het contract met toepassing van de huidige algemene voorwaarden alleen in de Nederlandse taal gesloten. U heeft echter toegang tot afzonderlijke bestelopties voor andere landen via onze gelokaliseerde websites via een winkelselectie op de respectieve lokale vereisten, algemene voorwaarden en consumenteninformatie in overeenkomstige taalversies. Informatie over welke andere opties beschikbaar zijn, vindt u onderaan de homepage van onze online shop onder "winkelselectie".

4.2 De presentatie van goederen in onze online shop vormt geen bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Onze promotionele aanbiedingen zijn vrijblijvend zolang ze niet de inhoud van een contractuele overeenkomst vormen.

4.3 Klanten kunnen goederen selecteren uit onze aanbodselectie en deze bijeenbrengen in het virtuele winkelwagentje. Alvorens de bestelling te plaatsen, kan de klant zijn/haar gegevens controleren en corrigeren. Als klanten op "bestellen met betalingsverplichting" klikken, doen ze een bindend aanbod om een koopovereenkomst af te sluiten met betrekking tot de goederen die in het virtuele winkelwagentje zijn samengesteld.

4.4 Door uw aanbod te accepteren, gaan wij ermee akkoord een contract met u af te sluiten voor de gewenste bestelling. Wij accepteren uw aanbod wanneer u een bericht van de verzending van de bestelde goederen per e-mail ontvangt.

4.5 U ontvangt de e-mail met de verzendmelding meestal de volgende werkdag na ontvangst van uw aanbod. Indien dit langer duurt, bent u voor maximaal twee werkdagen gebonden aan uw aanbod. U kunt natuurlijk uw bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren voordat wij de aanvaarding hebben verstuurd.

4.6 We hebben het recht om de bestelling te annuleren als het product niet op voorraad is of als we een duidelijke en onmiskenbare fout in de prijs of beschrijving van het product ontdekken. In dit geval zullen we de klant onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen en elke reeds gedane betaling binnen zeven dagen terugbetalen.

4.7 Alleen meerderjarige personen die een afleveradres in Nederland hebben, mogen bestellen.

5. Prijzen, Verzendkosten

Voor bestellingen in onze online shop gelden de prijzen zoals vermeld in het aanbod op het moment van de bestelling. De vermelde prijzen zijn totale prijzen, d.w.z. ze zijn inclusief btw en andere prijscomponenten. Wij voorzien onze klanten van informatie over de verzendkosten tijdens het bestelproces in de online shop. De verzendkosten worden niet terugbetaald bij een gedeeltelijke of volledige retourzending.

6. Betaling, Levering

6.1 Wij bieden uitsluitend de op https://www.gerryweber.com/nl-nl/faq/#betalen genoemde betaalmogelijkheden aan. Wij behouden ons het recht voor om (afhankelijk van het resultaat van een kredietcontrole) te verwijzen naar een andere betaalmethode voor acceptatie van een overeenkomst, in plaats van de betaalmethode "aankoop op rekening". Er is geen recht op betaling door aankoop op rekening.

6.2 Wij maken gebruik van de onder https://www.gerryweber.com/nl-nl/faq/#aflevering genoemde verzenddienstverleners voor postzendingen en, in het geval van contracten via de winkelselectie "Nederland", leveren wij uitsluitend in Nederland. U ontvangt van ons een bericht wanneer de goederen ons pand hebben verlaten. Als levering niet mogelijk blijkt te zijn, ontvangt u een bericht van de vervoerder met de verdere opties.

6.3 Als we een leveringstermijn niet kunnen halen om redenen buiten onze macht (overmacht, stakingsacties, uitsluitingen, enz.), zullen we de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen hiervan, met vermelding van een nieuwe leveringstermijn. De wettelijke rechten van de klant blijven hierdoor onaangetast.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.


8. Herroepingsrecht voor consumenten

Hieronder vindt u instructies over de vereisten en gevolgen van het wettelijke herroepingsrecht voor postorders. Dit houdt geen contractuele toekenning van rechten in die verder gaan dan het wettelijk recht. In het bijzonder hebben commerciële kopers geen recht op het wettelijke herroepingsrecht.

INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT

Terugtrekking
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (Gerry Weber Online Shop, Postbus 201101, 49092 Münster, Telefoon: 00800 999 22 333 (gratis); E-mail: service@gerryweber.com door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we een kennisgeving van uw terugtrekking uit dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, al naar gelang wat eerder is.

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, terugsturen of aan ons overhandigen. De termijn wordt in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de wijze van gebruik van de goederen, indien zulk gebruik niet nodig is geweest voor het controleren van de aard, eigenschappen en werking van de goederen.


8.2 Voorbeeld van een herroepingsformulier

Het "voorbeeldformulier voor herroeping" zoals genoemd in de hiervoor vermelde informatie over herroeping is hieronder te vinden. U hoeft het niet per se te gebruiken. U kunt ook gebruik maken van ons retourformulier voor zendingen dat wij bij elke zending van goederen toevoegen, of zelf uw herroeping kenbaar maken.

VOORBEELD HERROEPINGSFORMULIER
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
Aan: Gerry Weber Online-Shop, Postbus: 201101, 49092 Münster; E-mailadres: service@gerryweber.com)
Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
Datum___________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


9. Garantie- en klachtenbeheer

9.1 Indien de goederen gebreken bevatten, kunt u mogelijk aanspraak maken op de wettelijke garantie. De wettelijke garantierechten staan los van het herroepingsrecht. In geval van schade is artikel. 10 van toepassing.

9.2 Wij hechten waarde aan uw klanttevredenheid. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via een van de bovenstaande contactkanalen. Wij streven ernaar uw verzoek zo snel mogelijk te onderzoeken en nemen na ontvangst van uw verzoek contact met u op. In geval van een klacht kunt u ons helpen door het onderwerp van het probleem zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en, indien nodig, door kopieën van de besteldocumenten te sturen of in ieder geval het order- of klantnummer te vermelden. Als u binnen drie dagen geen reactie van ons ontvangt, contacteer ons dan opnieuw. In zeldzame gevallen kunnen e-mails bij ons of bij u "vast" zijn komen te zitten in spamfilters, of kan een bericht op een andere manier u niet hebben bereikt of per ongeluk niet zijn behandeld.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Wij zijn zonder beperking aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. In het geval van nalatigheid die niet kwalificeert als ‘grove nalatigheid’, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of een essentiële contractuele verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen.

10.2 In het geval van een nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen die niet kwalificeert als een ‘grove nalatige schending’, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de voorzienbare, typisch voorkomende schade. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid voor nalatigheid die niet kwalificeert als ‘grove nalatigheid’ uitgesloten.

10.3 De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10.4 De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de verkoper op frauduleuze wijze een gebrek heeft verborgen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen heeft aanvaard. Hetzelfde geldt voor vorderingen van de koper op grond van zijn wettelijke garantie.

11. Overdracht van rechten

We hebben het recht om deze contractuele relatie over te dragen aan een van de volgende bedrijven zonder dat voor deze overdracht de toestemming van de online klant vereist is:
  • GERRY WEBER International GmbH, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalen, Germany
  • GERRY WEBER Nederland B.V., Postbus 69199, 1060 CG Amsterdam
  • Life-Style Fashion GmbH, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalen, Germany

12. Toepasselijk recht

12.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtshandelingen of andere rechtsbetrekkingen met ons. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en alle andere internationale constructies, zelfs nadat deze in het Duitse recht zijn opgenomen, zijn niet van toepassing. Deze rechtskeuze houdt in dat de klant met zijn gewone verblijfplaats in een van de staten van de EU of Zwitserland niet wordt beroofd van de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van die staat.

12.2 De bevoegdheid van de rechter wordt bepaald aan de hand van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

13. Nietigheidsbeding

Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of op een later tijdstip hun rechtsgeldigheid verliezen, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden. De ongeldige bepalingen worden vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt als er sprake is van een onvoorzien hiaat in de algemene voorwaarden.


Versie van 17.04.2023