• Koop op rekening
  • Kosteloze retournering
  • Veilig bestellen


Voorwaarden voor deelname en gebruik
GERRY WEBER Online klantaccount en Premium Club (Klantenkaart)


Versie 12-2022

I. Algemene informatie over het online klantaccount en Premium Club

Deze voorwaarden voor deelname en gebruik regelen de relatie tussen GERRY WEBER Retail GmbH, Neulehenstr.­ 8, 33790 Halle/Westf., ­Duitsland (hierna: GWR) en de gebruikers van het online klantaccount alsmede de leden van de Premium Club (Klantenkaart).

Naast de online shop exploiteert GWR een Premium Club en beheert de bonuspunten die het clublid door aankopen verzamelt. Om het online klantaccount te gebruiken of om lid te worden van de Premium Club, aanvaardt de gebruiker de voorwaarden voor deelname en gebruik bij online registratie. Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en in een van de deelnemende landen woont, kan lid worden van de Premium Club. Deelname is gratis. De clubkaart blijft eigendom van GWR, is niet overdraagbaar en mag alleen door het clublid worden gebruikt.II. Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Toestemming voor gegevensverwerking wordt gegeven door het betreffende selectievakje aan te vinken en op "Nu gratis registreren" te klikken.


1. Persoonsgegevens die met toestemming worden verwerkt

Als online klant en als clublid geeft u toestemming dat de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: aanhef, titel, voor- en achternaam, verjaardag, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de aankoopgegevens, zoals tijdstip/plaats van kaartgebruik of aankoop, gekochte goederen en diensten, omzet (incl. individuele en totale prijs), retourzendingen, aankoopfrequentie, betalingswijze en deelname aan promoties resp. gebruik van vouchers. In het kader van het Premium Club-lidmaatschap geeft u ons tevens toestemming om de volgende aanvullende gegevens te verwerken: clubkaartnummer en aantal bonuspunten.

Als clublid stemt u in met de deelname aan de onregelmatige verzending van een nieuwsbrief en met de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het nieuwsbriefprogramma. In het bijzonder stemt u ermee in dat uw surfgedrag wordt geregistreerd na het klikken op inhoud in de nieuwsbrief op de online pagina's van GWR. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt - cookies, tracking pixels en Java scripts. Verwerkt worden de gebruikte browser en versie, het besturingssysteem, eventuele mobiele apparaten, de telecommunicatiedienstverlener, de verwijzende URL, het IP-adres, sessie- en cookie-ID's, gepseudonimiseerde identificatiemiddelen, product-ID's die werden bekeken, toegevoegd aan het winkelwagentje of gekocht, alsmede het land waaruit het verzoek afkomstig is. Dit maakt een toewijzing aan het Premium Club-account en de daar opgeslagen gegevens mogelijk en kan voor de analyse van verplaatsingen (opgeroepen pagina's, bekeken artikelen, verblijfsduur/heatmap, winkelmandje), klik- en aankoopgedrag voor op interesse gebaseerde reclame en de hierboven onder b) genoemde doeleinden worden verwerkt.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden, worden de volgende gegevens verwerkt die op de GWR-winkelpagina's zijn verzameld en aan uw account gekoppeld wanneer u het online account gebruikt:

browser-ID, browserinformatie, datum en tijd van bezoek, apparaatinformatie, IP-adres, Referrer-URL, Visitor ID, Visitor Group (nieuwe bezoeker of terugkerende bezoeker), geografische informatie (breedtegraad/lengtegraad, land, plaats), tijd doorgebracht op de website, laatste zoekterm op de website, geprefereerd productassortiment in deze sessie, bekeken pagina's, artikelen die werden bekeken/toegevoegd aan het winkelwagentje/gekocht.


2. Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: gepersonaliseerde­ reclame, daarvoor geautomatiseerde analyse van koopgedrag en creatie van een klantprofiel, indeling in klantwaardegroepen, vorming van een reactiveringsscore (identificatie van inactiviteit of risico op klantverloop), dynamische reactivering (gerichte reclame op basis van aankoopfrequentie), toewijzing aan een winkel, verzending van vouchers en artikelaanbevelingen en uitnodigingen voor speciale activiteiten (bijv. winkelevenementen).

Contactgegevens worden gebruikt voor contactopname voor reclamedoeleinden of in geval van vragen over het lidmaatschap of het klantaccount per e-mail, post of ­telefoon (indien opgegeven) en voor klantenonderzoeken.


3. Herroeping

U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde herroepen door zonder verplichtingen contact op te nemen met ons Service Center (zie hieronder voor contactgegevens) of met de functionaris voor gegevensbescherming (datenschutz@gerryweber.com). De toestemming voor de nieuwsbrief kan onafhankelijk van het verdere gebruik van het klantaccount en de deelname aan de Premium Club worden herroepen, ook via de uitschrijflink aan het einde van onze nieuwsbrief. Als toestemming is gegeven om telefonisch contact op te nemen, kunt u deze toestemming ook herroepen. Andere toestemmingen maken deel uit van de speciale klantenbinding die de Premium Club beoogt - herroeping leidt tot beëindiging van het clublidmaatschap en de en de bijbehorende voordelen en exclusieve meerwaarden van de Premium Club.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en uw rechten vindt u in het privacybeleid op www.gerryweber.com/privacybeleid.


III. Speciale regeling voor leden van de Premium Club

1. Punten sparen, geldigheid

Voor elke aankoop waarbij een geldige clubkaart wordt getoond aan de kassa van een deelnemende winkel of outlet of waarbij de aankoop - aan de kassa of in de online shop - wordt gedaan met vermelding van het clubkaartnummer, worden 3 bonuspunten per €1 van de aankoopwaarde bijgeschreven op het persoonlijke klantaccount.­ Bonuspunten verkregen door de aankoop worden ­uit het clubaccount verwijderd in geval van teruggave van goederen. Bonuspunten die niet binnen 18 maanden na de aankoopdatum konden worden omgezet in vouchers overeenkomstig punt 4, komen te vervallen. Eén bonuspunt komt overeen met een tegenwaarde van 0,01 EUR. ­De overdracht van de verzamelde bonuspunten aan derden is niet mogelijk. Bij aankopen in de online shop wordt het huidige puntensaldo weergegeven in de orderbevestiging.­ Bovendien kan het huidige saldo worden bekeken op www.gerryweber.com/premiumclub.

2. Vouchers of inwisselen van bonuspunten

Als ten minste 500 bonuspunten zijn verzameld, waarvan er geen zijn vervallen door de 18-maandenregel, stuurt GWR het clublid een gepersonaliseerde voucher voor de tegenwaarde van de verzamelde bonuspunten. GWR controleert regelmatig elk clubaccount ­om te zien of er weer minstens 500 bonuspunten zijn verzameld­ en stuurt, indien nodig, nog een gepersonaliseerde voucher die overeenkomt met de verzamelde bonuspunten. De gepersonaliseerde voucher is alleen inwisselbaar in alle deelnemende winkels op vertoon van de bijbehorende clubkaart of onder vermelding van het clubkaartnummer. In de online shop kan de gepersonaliseerde voucher worden ingewisseld via het­ klantaccount dat aan de corresponderende clubkaart is gekoppeld. Bonuspunten zijn 18 maanden geldig. Ze worden dan verwijderd van het respectieve clubaccount. De gepersonaliseerde voucher is 12 maanden geldig en kan gedurende deze periode worden ingewisseld in alle deelnemende winkels, outlets of in de online shop. Contante betaling en gedeeltelijke inwisseling zijn uitgesloten.

3. Uitleg van de voordelen en exclusieve meerwaarden

­Door het invullen van de clubkaartaanvraag of door het aanvragen van het lidmaatschap van de Premium Club in de online shop, ontvangt het clublid een welkomstvoucher­, die per e-mail of post wordt verstuurd, en verzamelt het clublid bij elke aankoop bonuspunten (zie punt 3). Bovendien ontvangt het clublid regelmatig informatie ­over producten, collecties, evenementen en promoties. Als het clublid zijn of haar e-mailadres opgeeft, stuurt GWR deze informatie en de voucher van de verzamelde bonuspunten uitsluitend per e-mail naar het clublid.­ Als het telefoonnummer wordt vermeld, kan het clublid ook persoonlijk worden geïnformeerd, bijvoorbeeld over speciale acties in de winkels.

4. Kaartverlies

­In geval van diefstal of ander verlies van de clubkaart kan het clublid een aanvraag indienen voor een vervangende kaart aanvragen bij het Service Center. De eerste vervangende kaart is gratis. Bonuspunten die reeds zijn verzameld maar nog niet zijn ingewisseld en niet zijn vervallen, blijven behouden.­ GWR behoudt zich het recht voor behandelingskosten aan te rekenen in geval van herhaling­. In geval van misbruik van de clubkaart is onmiddellijke melding aan het Service Center vereist.

5. Beëindiging en opzegging

­Het lidmaatschap van de Premium Club kan te allen tijde zonder opzegtermijn worden beëindigd door­ schriftelijke kennisgeving aan het Service Center. GWR heeft het recht de Premium Club-lidmaatschapsovereenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Beëindiging zonder opzegging om gegronde redenen blijft hierdoor onaangetast. ­ Elke opzegging moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Het ­clublid is verplicht de clubkaart na afloop van de opzegtermijn onbruikbaar te maken en niet meer te gebruiken. In geval van beëindiging om dringende redenen geldt dit reeds bij ontvangst van de opzegging. In geval van beëindiging en opzegging door het clublid of door GWR, ontvangt het lid de verzamelde bonuspunten in de vorm van een gepersonaliseerde voucher, op voorwaarde dat het huidige puntensaldo minstens 500 bonuspunten bedraagt.­ Bij een lager puntensaldo is er geen recht op uitbetaling van de tot dan toe verzamelde bonuspunten. GWR en het ­clublid komen overeen dat in geval van beëindiging of herroeping van de toestemming door het clublid overeenkomstig punt 2 een uitlooptermijn van twee weken wordt toegekend om de verwijdering/anonimisering van de betrokken gegevens in alle systemen en bij de verwerkers uit te voeren.


IV. Wijzigingen in de voorwaarden en het contact

1. Wijzigingen van de voorwaarden voor deelname en gebruik

GWR behoudt zich het recht voor de voorwaarden voor deelname en gebruik­ en de Premium Club te wijzigen, voor zover dit redelijk is voor klanten en clubleden. Dit geldt met name indien de wettelijke bepalingen wijzigingen vereisen of indien dit noodzakelijk is in het belang van een eenvoudigere of veiligere verwerking (met name om misbruik te voorkomen). GWR zal klanten en het clublid schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging in de­ voorwaarden voor deelname en gebruik, en wel via het laatst bekende adres of per e-mail. Wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd als u niet binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk of per e-mail opzegt. Voor wijzigingen in de gegevensverwerking die onder de toestemming vallen­, is echter een actieve toestemming nodig. GWR zal hier apart op wijzen. In geval van beëindiging wegens wijzigingen in de­ Voorwaarden voor deelname en gebruik, worden de punten die tot het moment van onmiddellijke beëindiging zijn verdiend, aan het clublid vergoed in de vorm van een voucher. Contante betaling is uitgesloten.

2. Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons Service Center:

GWR Service Center
Postbus 7002
3109 AA Schiedam
Telefoonnummer: 00800 999 22 333 (gratis, maandag t/m vrijdag: 8.00 – 20.00 en zaterdag: 9.00 – 16.00)
E-mail: service@gerryweber.com


Versie december 2022