• Koop op rekening
 • Kosteloze retournering
 • Veilig bestellen

We care for people

GERRY WEBER: We care for people
De samenwerking op basis van vertrouwen en waarden met medewerkers, zakenpartners, aandeelhouders en het publiek vormt de basis van ons dagelijkse werk bij GERRY WEBER. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke medewerker om te laten zien dat we dit vertrouwen waard zijn en om het verder uit te bouwen.
Grundwerte im GERRY WEBER Unternehmen

Onze kernwaarden

 • Respect voor elkaar
 • Gelijke kansen
 • Respect voor individuele en culturele verschillen
 • Respect voor mensenrechten

Onze sociale normen

Wij als GERRY WEBER nemen zowel de verantwoordelijkheid op ons voor onze eigen medewerkers als die voor de medewerkers van onze leveranciers. Wij ondersteunen deze met als doel de naleving van mensenrechten, de sociale normen, arbeidsrechten en de betaling van eerlijke lonen te allen tijde te waarborgen. We veroordelen en verbieden kinder- en dwangarbeid en zullen in geen geval dergelijke uitbuitende en onmenselijke praktijken tolereren.
GERRY WEBER: Mitglied im Büdnis für nachhaltige Textilien

Bond voor duurzaam textiel

Als reactie op de tragische ongelukken in textielfabrieken, zoals het ongeluk in Rana Plaza van 2013, werd in 2014 door de Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking Dr. Gerd Müller de oprichting van de bond voor textiel in gang gezet.

Regeringen, bedrijven, niet-gouvernementele organisaties, vakbonden en normeninstituten hebben de handen ineengeslagen om een bijdrage te leveren aan de duurzame verbetering van de sociale omstandigheden en milieuomstandigheden in de keten. Dit dient met uniforme middelen en maatregelen evenals gezamenlijke daad- en slagkracht te gebeuren.
Om te voldoen aan onze verantwoordelijkheid jegens onze medewerkers, is GERRY WEBER sinds 2010 lid van amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). amfori BSCI is een initiatief voor detailhandelaren, industrie en importeurs voor toezicht op en verbetering van sociale normen en arbeidsomstandigheden. Dit heeft betrekking op zowel de toeleveranciers als de farms in een wereldwijde waardeketen.
GERRY WEBER amfori BSCIDe gedragscode van amfori BSCI houdt in:
 • verbod van kinder- en dwangarbeid
 • gelijke kansen
 • recht om werknemersvertegenwoordigers te benoemen
 • verbod op alle vormen van discriminatie
 • betaling van redelijke lonen
 • regulering van werktijden
 • naleving van arbomaatregelen

Medewerkertevredenheid

Om de respectvolle omgang met elkaar te garanderen, hebben we een gedragscode opgesteld die geldt voor de ruim 1800 medewerkers die wereldwijd bij ons in dienst zijn en waarmee verantwoord handelen integraal deel uitmaakt van onze dagelijkse werkzaamheden.

In aanvulling op de naleving van onze kernwaarden dat we als vanzelfsprekend beschouwen, hechten we ook veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé. Voor de bescherming en het welzijn van onze medewerkers hebben we een uitgebreid gezondheidsbeleid en beleid inzake mobiel werken ingevoerd. Het kunnen combineren van gezin en beroep dient door flexibele werktijden en het eigen KIDS WORLD-kinderdagverblijf op het hoofdkantoor te worden gewaarborgd.

"Balance is not something you can find, it's something you create."
Newsletter von GERRY WEBER

Zin in nieuws en voordelen?

 • 10€ welkomstvoucher
 • Alle informatie over onze nieuwste collecties
 • Stylingtips voor de actuele trends
 • Exclusieve aanbiedingen